Ennuste

P1000603

SYSTEEMISEN SKLEROOSIN ENNUSTE

Systeeminen skleroosi on elinikäinen sairaus. Rajoittuneessa tautimuodossa ennuste on yleensä varsin hyvä, mutta hoitamaton keuhkovaltimoverenpaine tai vaikea keuhkofibroosi ovat riskitekijöitä. Laaja-alaisessa vaikeassa tautimuodossa mahdolliset vakavat ruoansulatuselimistön tai keuhko-, sydän- tai munaissairaudet voivat lyhentää potilaan elinajanodotetta.

Kummassakin systeemisen skleroosin muodossa varhainen diagnoosi on ennustetta ajatellen keskeisessä asemassa. Huolellinen seuranta ja hoito ovat välttämättömiä oireiden hallinnassa ja elinvaurioiden ehkäisyssä. Iho saattaa ajan myötä pehmetäkin ja oireet lievittyä. Moni sairastunut voi elää oireista huolimatta varsin normaalia elämää. Jotkut voivat kokea, että heidän sairautensa on remissiossa eli pysähtyneessä tilassa. Elinvauriot ovat kuitenkin useimmiten pysyviä.

Lääkkeitä ja erilaisia hoitoja kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä. Useita sairauden oireita voidaan jo nykyisin helpottaa merkittävästi lääkehoidolla. Elin- ja kudosvaurioiden syntymistä on mahdollista hidastaa. Edelleenkään ei ole löydetty keinoa, joka korjaisi immuunijärjestelmän virheellisen toiminnan ja pysäyttäisi systeemisen skleroosin etenemisen. Immuunijärjestelmän parantamiseen ollaan kehittämässä yhdistelmähoitoja, ja fibroosia ehkäisevät lääkkeet tekevät tuloaan.

Vanhemmassa kirjallisuudessa esiintyvillä kuolleisuusluvuilla ei pidä itseään pelotella. Ne eivät kerro nykytilanteesta eivätkä Suomesta. Joissakin maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa, sairauden luonne on olennaisesti vakavampi kuin meillä. Myös hoidon saanti ja taso vaihtelevat.

PALAA ETUSIVULLE